Trường THCS Bảo Ninh

Địa chỉ: Đồng Hới - Quảng Bình

Email: qbh-donghoi-thcsbaoninh@edu.viettel.vn