Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Bảo Ninh

Đồng Hới - Quảng Bình
qbh-donghoi-thcsbaoninh@edu.viettel.vn